Ziekte en overlijden

Voor AIACE-leden zijn met name de pensioenregeling en de ziektekostenverzekering van groot belang.

De ziektekostenverzekering (Joint Sickness Insurance Scheme) is gecompliceerd; er bestaan tientallen voorschriften en formulieren. En al hebben de meeste Nederlandse leden inmiddels een CZ pas (zeer aan te raden! Zie elders op deze website informatie!) en worden met die pas facturen rechtstreeks naar de Nederlandse zorgverzekeraar CZ gestuurd: de regels van JSIS blijven van kracht. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld goedkeuring vooraf moet worden aangevraagd voor kronen, implantaten en behandelingen zoals consulten bij een psycholoog. Ook dient borgstelling te worden aangevraagd bij opname in een ziekenhuis. U vindt de regels in de gids "Reimbursement of Medical Expenses" zie hier

Een aantal van de meest gevraagde formulieren staat gemakshalve op deze pagina, maar om compleet te zijn en de garantie te hebben dat u de meest actuele informatie en formulieren vindt, is het raadzaam om de site van AIACE International te gebruiken: zie deze link naar "JSIS", of deze link naar "Documentation"" (er leiden meerdere wegen naar Rome).

In geval van overlijden: zie bij de PDF formulieren onderaan een officiële tekst met instructie ("Wat te doen in geval van overlijden.."). Maar op deze pagina een handige samenvatting, inclusief adres en e-mail adres!  

Belangrijk: al kunt u nog steeds declareren (of goedkeuring vooraf aanvragen) door middel van de formulieren die u hier vindt; het is raadzaam om te proberen over te stappen op de digitale manier. Declareren, goedkeuring vooraf aanvragen, vragen stellen aan de PMO Helpdesk etc. is, als u eenmaal een EU inlog heeft, veel efficiënter en eenvoudiger. Bovendien heeft u de garantie dat uw aanvraag/verzoek niet kwijtraakt met de post: u krijgt altijd antwoord en uw aanvraag wordt altijd verwerkt. 

Met uw "EU Login" hebt u rechtstreeks toegang tot PMO Contact (o.a. pensioenen) en JSIS online/RCAM en ligne  (onze ziekenkas). Voor informatie over de manieren waarop u met PMO kunt communiceren, zie hier. Voor informatie over hoe u een EU Login kunt aanmaken, zie hier

Hier een aantal veelgevraagde formulieren (maar dus ook via de site van AIACE International te vinden): 

pdf.gif Verzoek versnelde behandeling nota

pdf.gif Wat te doen in geval van overlijden van een pensioengerechtigde 

pdf.gif Terugbetaling ziektekosten

pdf.gif Erkenning ernstige ziekte

pdf.gif Mate van afhankelijkheid

pdf.gif Overname kosten herstel-/ verzorgingstehuis

pdf.gif Tandartskosten met voorafgaande goedkeuring

pdf.gif Verzoek voorschot

pdf.gif Voorafgaande goedkeuring

pdf.gifBril met corrigerende glazen