AOW en SVB

AOW-rechten

 Vijf maanden vóór het bereiken van uw AOW-leeftijd dient u hierover een brief te ontvangen van de SVB. Daarin staat hoe u uw AOW-uitkering aanvraagt.

Ontvangt u geen brief, bijvoorbeeld omdat u niet in Nederland woont, dan dient u zelf contact op te nemen met de SVB. Die stelt uw AOW-rechten vast en brengt u hiervan vóór het bereiken van uw AOW-leeftijd op de hoogte.

Vrijwel iedereen is AOW-gerechtigd. AOW-rechten worden opgebouwd met 2% per jaar door verblijf in Nederland gedurende de 50 jaar tussen het 15e en het 65e levensjaar. Echter, bij verblijf of dienstverband in het buitenland of een dienstverband bij een volkenrechtelijke organisatie, zoals de EU, worden geen AOW-rechten opgebouwd. 

Behalve in de genoemde uitzonderingsgevallen geldt deze AOW-opbouw voor iedereen, ongeacht nationaliteit, tijdelijk verblijf in Nederland, inkomen of partnerinkomen. De enige voorwaarde is, dat u in een Nederlandse gemeente stond ingeschreven. 

Als vrijgestelde ambtenaar kunt overwegen om vrijwillig AOW/Anw-premie te betalen. De voorwaarden vindt u op de website van de SVB.  U betaalt de minimumpremie als de partner geen inkomen heeft, want uw EU-inkomen mag niet in aanmerking genomen worden. Het is raadzaam af te wegen of de premie wel opweegt tegen het extra AOW-pensioen. Bespreek uw voornemen daarom altijd eerst met de SVB.