ALV 2024

De ALV bijeenkomst van 2024 vond plaats op 25/26 april, in Heerlen en Maastricht.

Op het programma stonden een bezoek aan Wijndomein Holset in Lemiers en aan het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen.

Bij de ALV op vrijdag 26 april kwam Prof.dr. Hylke Dijkstra een key-note speech houden over zijn visie op de toekomst van de EU, na een welkomstwoord van een Gedeputeerde van de Provincie Limburg. 

Verder werden de leden tijdens de ALV wederom geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de Wet langdurige zorg en dat het naar verwachting tegen het najaar 2024 veel makkelijker zal worden voor ons om toegang te krijgen tot verpleeg/verzorgingstehuizen. Aan een betere toegang tot thuiszorg in Nederland gaat ook nog gewerkt worden.

Tenslotte werden de gebruikelijke vaste onderwerpen afgehandeld (financieel overzicht afgelopen jaar, begroting, herverkiezing van een drietal bestuursleden, herbenoeming van de twee leden van de Kascontrolecommissie etc).

Foto's volgen binnenkort.