ALV 2023

AIACE-NL combineert de laatste jaren de Algemene Ledenvergadering met uitgebreide excursies. Daarbij worden vaak de provinciehoofdsteden aangedaan. Zo bezochten de leden Haarlem,  Groningen, Utrecht, Maastricht, Den Bosch,  Zwolle, Arnhem, Leeuwarden en Lelystad. De laatste ALV heeft plaatsgevonden in Rotterdam, op 20 en 21 april 2023. 

Hier ziet u een aantal foto's van de ALV 2023, Rotterdam. Op het programma stonden een presentatie bij het Havenbedrijf, een bustour of wandeling door de stad, een rondvaart door de Rotterdamse Haven en natuurlijk ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Caroline Nagtegaal (lid Europees Parlement) kwam vertellen over haar werk als Europarlementariër en hoe zij het verschil hoopt te kunnen maken. Verder gaf bestuurslid Sybren Singelsma wederom een zeer informatieve presentatie over de CZ pas en de stand van zaken m.b.t. de Wet langdurige zorg (opname in verpleeghuis, die voor EU-gepensioneerden nog behoorlijk ingewikkeld is maar er gloort een oplossing aan de horizon). Tenslotte werden de gebruikelijke vaste onderwerpen afgehandeld (financieel overzicht afgelopen jaar, begroting, herverkiezing van een bestuurslid, benoeming van nieuwe leden van de Kascontrolecommissie etc). 

Foto's volgen binnenkort.