« CZ zorgpas? Goed geregeld. Maar let op Goedkeuring Vooraf!

Gepubliceerd op 01-09-2023

Elders op deze website vindt u informatie over de CZ zorgpas en hoe u die aanvraagt.

Met deze pas wordt de toegang tot de zorg in Nederland een stuk makkelijker.

Maar let op: de GSZV (ofwel JSIS, ofwel RCAM) regelgeving blijft van kracht! 

Als verzekerden bij het GSZV (Gemeenschappelijk Stelsel van Ziektekostenverzekering) van de EU, moeten wij nog altijd voldoen aan de specifieke regels van het GSZV (ofwel in het Engels: JSIS;  in het Frans: RCAM). 

Dat betekent dat voor een aantal zaken nog steeds goedkeuring vooraf moet worden aangevraagd, ook als u intussen in het bezit bent van de CZ pas! Bijvoorbeeld voor opname in een revalidatiecentrum, maar ook tandheelkundige verrichtingen zoals een kroon of implantaat, voor psychotherapie, sessies bij een psycholoog, (langdurige) ziekenoppas thuis, etc.

Zie voor de regelgeving dit document, General Implementing Provisions for the reimbursement of medical expenses. U vindt in dit document trouwens ook de zaken waarvoor u een medisch voorschrift moet aanvragen (zoals voor fysiotherapie). Voor de praktische gids m.b.t. medische onkosten, zie hier

Het beste kunt u het verzoek om goedkeuring vooraf online indienen, met uw EU-inlog, bv op de website van onze ziekenkas of met de PMO app. Dan weet u zeker dat de aanvraag op tijd binnen is.

Goedkeuring vooraf aanvragen kan eventueel nog steeds d.m.v. een formulier, dat u per post kunt sturen, zie hier. Maar zorg er dan voor dat dat formulier op tijd is verstuurd (en ontvangen is vòòr bv. opname in een revalidatiecentrum, of voor aanvang van behandeling waarvoor goedkeuring vooraf nodig is, zoals psycholoog, implantaten, kronen etc). 

Vergeet u de toestemming vooraf af te vragen, dan geeft dat later problemen met de vergoeding van de factuur: die zal in het algemeen niet meer vergoed worden. Het is al enkele keren voorgekomen dat leden zich hier niet van bewust waren en de goedkeuring vooraf (prior approval) niet hadden aangevraagd voor opname in een revalidatiecentrum, meestal na een ziekenhuisverblijf.  Zorgt u er s.v.p. voor dat u die prior approval aanvraagt (of aan laat vragen) op een datum voor u de overstap naar een revalidatiecentrum maakt. Online kan dat tot 23.59 uur op de dag voordat u wordt opgenomen in het revalidatiecentrum. 

Uw Nederlandse zorgverlener zal zich van onze specifieke situatie niet bewust zijn en u hier niet op wijzen. De zorgverleners realiseren zich meestal niet dat u een andere CZ pas heeft (TPA) dan de basis CZ pas die in Nederland gangbaar is. Voor hem/haar lijkt u een patiënt als elke andere Nederlander, die echter een Nederlandse zorgverzekeraar heeft. Maar het is van het grootste belang dat u zich wél bewust bent van onze specifieke ziekenkasregels en daarnaar handelt. Beter teveel goedkeuring vooraf aangevraagd, dan er achteraf achter komen dat u het had moeten doen. 

approved-01688811798.jpg