« CZ zorgpas? Goed geregeld. Maar let op Goedkeuring Vooraf!»

Gepubliceerd op 22-12-2023

Elders op deze website vindt u informatie over de CZ zorgpas en hoe u die aanvraagt.

Met deze zorgpas wordt de toegang tot de zorg in Nederland een stuk makkelijker.

Maar let op: de GSZV  regelgeving blijft van kracht! 

Als verzekerden bij het GSZV (Gemeenschappelijk Stelsel van Ziektekostenverzekering) van de EU, moeten wij nog altijd voldoen aan de specifieke regels van het GSZV (ofwel in het Engels: JSIS;  in het Frans: RCAM). 

GOEDKEURING VOORAF (prior authorisation)/VERWIJZING huisarts:

Het bovenstaande betekent dat u voor een aantal medische zaken nog steeds goedkeuring vooraf moet aanvragen, ook als u intussen in het bezit bent van de CZ pas!

  • U vraagt goedkeuring vooraf voor bv.  opname in een revalidatiecentrum, maar ook voor tandheelkundige zaken zoals een kroon of implantaat, voor psychotherapie, sessies bij een psycholoog, (langdurige) ziekenoppas thuis, etc. (overigens: voor behandeling door een psychiater hoeft u geen goedkeuring vooraf aan te vragen, een psychiater is een arts). 
  • Voor bv. fysiotherapie dient u ook met CZ pas nog steeds een verwijzing te hebben van de huisarts, iets wat de Nederlandse zorgverzekeraars tegenwoordig aan hun klanten niet meer vragen, dus let op!
  • Bij een (spoed)opname in het ziekenhuis:  als u de CZ zorgpas heeft, hoeft u geen aanvraag voor borgstelling in te dienen! (ook bekend als "direct billing"  of "prise en charge") bij de ziekenkas in te dienen. Uw ziekenhuisopname verloopt dan via CZ en u hoeft niets te doen.
  • Voor wie de CZ zorgpas niet heeft: dan valt u helaas niet onder de bemiddeling van CZ en moet u, zoals vanouds gebruikelijk, wél borgstelling aanvragen bij de ziekenkas. U kunt dat online doen via de website van de ziekenkas (JSIS of RCAM, klik hier; u heeft hiervoor een EU-login nodig).

REGELGEVING

Zie voor de regelgeving m.b.t. onze GSZV verzekering dit document, General Implementing Provisions for the reimbursement of medical expenses. U vindt in dit document ook de zaken waarvoor u een medisch voorschrift moet aanvragen (zoals dus voor fysiotherapie). Voor de praktische gids m.b.t. medische onkosten, zie hier

Het beste kunt u het verzoek om goedkeuring vooraf online indienen, met uw EU-inlog, bv op de website van onze ziekenkas of met de PMO app. Dan weet u zeker dat de aanvraag op tijd binnen is.

Goedkeuring vooraf aanvragen kan eventueel nog steeds d.m.v. een formulier, dat u per post kunt sturen, zie hier. Maar zorg er dan voor dat dat formulier op tijd is verstuurd (en ontvangen is vòòr bv. opname in een revalidatiecentrum, of voor aanvang van behandeling waarvoor goedkeuring vooraf nodig is, zoals psycholoog, implantaten, kronen etc). 

Vergeet u de toestemming vooraf af te vragen, dan kan dat  later problemen geven met de vergoeding van de factuur! Het is al enkele keren voorgekomen dat leden zich hier niet van bewust waren en de goedkeuring vooraf (prior authorisation) niet hadden aangevraagd voor opname in een revalidatiecentrum, meestal na een ziekenhuisverblijf. Zorgt u er s.v.p. voor dat u die prior authorisation aanvraagt (of laat aanvragen) op de datum voordat u (na ontslag uit ziekenhuis) wordt opgenomen in een revalidatiecentrum . Online kan dat tot 23.59 uur op de dag voordat u wordt opgenomen in het revalidatiecentrum. 

Uw Nederlandse zorgverlener zal zich van onze specifieke situatie niet altijd bewust zijn en u hier mogelijk niet op wijzen. De zorgverleners realiseren zich meestal niet dat u een andere CZ pas heeft (TPA) dan de basis CZ pas die in Nederland gangbaar is. Voor hem/haar lijkt u een patiënt als elke andere Nederlander, niet iemand met een ziektekostenverzekering in Brussel (CZ is slechts onze tussenpersoon).

Het is belangrijk dat u zich wél bewust bent van onze specifieke ziekenkasregels en daarnaar handelt. Beter teveel goedkeuring vooraf aangevraagd, dan er achteraf achter komen dat u het had moeten doen. 

approved-01707477134.jpg