NIEUWS

Via deze pagina willen wij u in deze corona-tijden op de hoogte houden.

Ter inleiding

Het bestuur ziet geen andere mogelijkheid om u snel te informeren dan via email en deze website. Dit betekent dat een aantal leden van Aiace-Nl niet wordt bereikt, omdat hun email-adres onbekend is of omdat zij geen mail hebben. Een gedrukte Nieuwsbrief kost veel voorbereidingstijd en verschijnt in beginsel maar 4 keer per jaar. Daarom een oproep om contacten met uw collega's te onderhouden en hen zonodig op het bestaan van de website te wijzen.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2021

Mededeling van 8 april 2021

De algemene ledenvergadering van Aiace-Int vindt plaats op 2 juni 2021, via het Internet. Registratie via de volgende link: https://aiace-europa.eu/assemblee-generale/

Mededeling van 30 maart 2021

VOX 118 is beschikbaar op de website van Aiace-Int.

Mededeling van 18 maart 2021

Bijzondere vergoeding  volgens Statuut art. 72 par. 3

Bovengenoemd artikel betreft de vergoeding van gemaakte ziektekosten als die in een periode van 12 maanden meer bedragen dan de helft van het uitgekeerde pensioen. Dit artikel is voor vele met hoge ziektekosten geconfronteerde gepensioneerden van belang.

De Helpdesk van Aice-Int heeft in het Engels en het Frans een publicatie uitgebracht met voorbeelden en een instructie hoe men de declaratie invult. Omdat het GSZV de gepensioneerden niet ambtshalve waarschuwt als in een periode van 12 maanden dit recht ontstaat, is het zaak zelf de bijzondere vergoeding aan te vragen. 

De publicatie vindt u onder

FR: https://aiace-europa.eu/formulaire/

EN: https://aiace-europa.eu/formulaire/?lang=en

Mededeling van 24 februari  2021

De AXA-reisverzekering die via Aiace-int te boeken was. wordt per 1.7.2021 door AXA opgezegd. In dit verband is het goed erop te wijzen dat de gangbare reisverzekeringen in Nederland aanvullend zijn. De meeste aanbieders schrijven in de kleine lettertjes voor dat u een Nederlandse ziektekostenverzekering hebt.

Mededeling van 23 februari 2021

Op 23 februari heeft het bestuur van Aiace-Nl virtueel vergaderd. Het bestuur heeft besloten de Algemene ledenvergadering pas in het najaar van 2021 uit te schrijven, in de hoop dat men fysiek kan vergaderen. Een virtuele jaarvergadering wordt minder wenselijk geacht. Afhankelijk van de inentingsgraad en andere factoren zal dan misschien zelfs een excursie of een aangenaam bijeenzijn tot de mogelijkheden behoren.

Verder is gebleken dat de invoering van de CZ-kaart naar plan verloopt. Met inbegrip van alle agentschappen, EMA voorop (maar ook Eurojust, Petten, Europol,...), mag men verwachten dat er een 3000 CZ-kaarten worden verstrekt. De groep gepensioneerden is niet groot, maar voor CZ is het totale aantal nieuwe aangeslotenen aanzienlijk.

Mededeling van 16 februari 2021

Uniek toegangsnummer voor de Dienst pensioenen:

Met ingang van 16 februari 2021 krijgt u een keuzemenu te horen als u met de Dienst pensioenen of overlevingspensioenen belt onder nummer +32(0)2 297 88 00 et +32(0)2 295 20 17.

Het keuzemenu luidt als volgt:

1/ Ouderdoms- of invaliditeitspensioen

2/ Werkloosheid

3/ Overlevingspensioen

4/ Rechten bij pensionering (verhuizing, reiskosten. inrichtingsvergoeding, wijziging van plaats van herkomst)

5/ Betalingen IN

6/ Betalingen OUT

7/ Toeslagen (schooltoelage, huwelijk, scheiding, inkomsten partner)

8/ Rechthebbenden van de categorie Titulaires des charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (ex-Commissaires)

9/ Secretariaat van mw Silvano.

Het telefoonnummer is voor de rubrieken 1, 3, 5, 8 en 9 te bereiken van maandag t/m vrijdag van  9u30 tot 12u30; voor de rubrieken 2, 6 en 7  op maandag, woensdag en vrijdag van  9u30 tot 12u30.

Mededeling van 2 februari 2021

De contributie 2021 is door de penningmeester geïnd indien u hem daartoe had gemachtigd. Helaas staat bij de omschrijving dat het de contributie betreft voor 2018; dat is een fout van de bank. Het gaat wel degelijk om uw contributie voor 2021 - waarvoor hartelijk dank.

Mededeling van 25 januari 2021

Het sociale netwerk "Yammer" is vervangen door "Teams After EC: YOUR social network". Dit netwerk is gereserveerd voor gepensioneerden van de Instellingen. Ook Personeelszaken volgt de discussies on line en geeft vaak adviezen. Als u een email stuurt aan HR-TEAMS-AFTER-EC@ec.europa.eu onder vermelding van uw volledige naam en pensioennummer krijgt u de instructies voor uw gratis deelname toegezonden. Hiervoor  is geen EU-login nodig. Aldus Helpdesk AIACE-Int op 24/01/21.

Mededeling van 25 januari 2021

De pensioenafrekeningen zijn in Sysper beschikbaar. Hoe u inlogt? Ga naar:  https://myremote.ec.europa.eu/ en klik op ACCESS in de rubriek Web Applications. Met uw EU-login komt u bij o.a. Sysper.

 NB Volgens Aiace-Int dient u als browsers  Google Chrome, Firefox Mozilla, Edge of Safari te gebruiken.  Internet Explorer wordt niet langer ondersteund.

 

Mededeling van 21 januari 2021

Personeelszaken heeft aan alle bekende emailadressen een pdf-file gestuurd (EN en FR) over de toegang tot "My Remote": https://myremote.ec.europa.eu/ Vanuit het nieuwe verwelkomingsscherm komt u met uw EU-login gemakkelijk verder.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

2020

Mededeling van 21 december 2020

Beschikbaar op https://myintracomm.ec.europa.eu/retired/fr/Pages/index.aspx 

1.   De tekst in  FR en EN, betreffende de aanpassing van de pensioenen

2.   De gevolgen van Brexit op de pensioenen en de update van de correctiecoëfficiënt

 

 

Mededeling van 17 december 2020

De Commissie heeft dezer dagen verstuurd: Informatienota voor GSZV-leden woonachtig in NederlandDaarbij is gevoegd: Aanvraagformulier CZ-kaart en een welkomstbrief van CZ. Uitvoerige instructies voor aanvraag via de pc zijn opgenomen. 

Op 16 december is Nieuwsbrief 95 van Aiace-Nl verstuurd. 

Daarin wordt gesproken over een mogelijke 100%-vergoeding van medische kosten.

C2020(3002) final link volgt

VOX 117 is digitaal beschikbaar op de website van AIACE internationale (https://aiace-europa.eu/voxpublications/). De gedrukte versie  laat op zich wachten, daar de drukkerij gesloten is.

Mededeling van 12 december 2020

Salarisbriefjes: als gevolg van coronamaatregelen zijn de salarisbriefjes van oktober pas nu gereed voor verzending per post. Die van november volgen nog voor de Kerst.

(Deze mededeling heeft alleen belang voor degenen wier email-adres niet bij de Commissie bekend is; de emails van Sysper worden tijdig verzonden. Als u dit bericht op de website leest, hebt u een internetverbinding en zit u dus niet te wachten op een papieren versie van uw salarisbriefje. Misschien kunt u oud-collega's op deze website wijzen en benadrukken dat het verstandig is een email-adres bij de Commissie achter te laten om ook in tijden van corona geïnformeerd te worden. TS)

Mededeling van 6 december 2020

Het bestuur van Aiace Int is op zoek naar een voorzitter en ondervoorzitter. Het zijn belangrijke taken; reageer aub snel als u belangstelling hebt.

SELECTIE UIT OUDERE MEDEDELINGEN:

Mededeling 23 oktober 2020

De normale griepprik wordt voor 100% vergoed, aldus PMO in een brief van 23 oktober 2020.

 
 Mededelingen 8 oktober 2020

U weet: Voor alle mail-contacten met de Commissie, PMO, enz. hebt u een EU-login nodig.

Sinds enkele dagen is een nieuwe handleiding beschikbaar onder:

https://ec.europa.eu/pmo/guide/pensionner_eu-login-guide-en.pdf

https://ec.europa.eu/pmo/guide/pensionne_eu-login-guide-fr.pdf