NIEUWS

Via deze pagina willen wij u in deze corona-tijden op de hoogte houden.

Ter inleiding

Het bestuur ziet geen andere mogelijkheid om u snel te informeren dan via email en deze website. Dit betekent dat een aantal leden van Aiace-Nl niet wordt bereikt, omdat hun email-adres onbekend is of omdat zij geen mail hebben. Een gedrukte Nieuwsbrief kost veel voorbereidingstijd en verschijnt in beginsel maar 4 keer per jaar. Daarom een oproep om contacten met uw collega's te onderhouden en hen zonodig op het bestaan van de website te wijzen.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De eerste mededelingen van 2022:

Het bestuur meldt u met groot leedwezen het plotselinge overlijden van onze penningmeester Johan Mast op 24 dec. 2021

CZ-zorgpas en BSN-nummer:

Degenen die in het bezit zijn van een CZ Zorgpas krijgen binnenkort een brief van PMO van de volgende strekking:

Aan de leden van het GSZV in Nederland

Onder de overeenkomst tussen  het  GSZV en CZ  kunt u uw zorg laten verlopen via de  speciale CZ TPA Zorgpas.

Tot 31 december 2021 waren er echter praktische problemen met de  identificatie, omdat  het Burger Service Nummer, BSN,  in de zorg niet mocht worden gebruikt  voor personen die niet  onder de Nederlandse zorgwetgeving vallen. Een wijziging in de Nederlandse wetgeving staat echter vanaf 1 januari 2022 een correcte identificatie van GSZV-leden met behulp van het BSN-nummer toe.

Voor een correcte registratie bij CZ en een soepele afhandeling van een bezoek aan een zorgverlener is het van belang dat CZ  over uw BSN-nummer beschikt.

Hiertoe dient u uw BSN-nummer zelf bij CZ  te registreren. Dat gaat als volgt:

u stuurt een e- mail aan  

sendcopy@cz.nl 

met de volgende gegevens: 1. CZ-relatienummer, 2. Naam & geboortedatum, 3. uw BSN .

U kunt ook een scan mailen van uw CZ pas en in de mail uw BSN vermelden.

Mocht u nog geen BSN nummer hebben, dan kunt via de volgende link deze verkrijgen.

Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)? | Wonen & werken | Nederlandwereldwijd.nl

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

selectie berichten uit 2021

Mededeling van 5 oktober 2021

How to put a question about an account sheet with one click from the JSIS online application ?

All your questions relating to an account sheet can now be put to PMO with a single click. This new feature is available directly in the JSIS application and will save you precious time.

How does it work ?

On the JSIS online homepage :
➔select “My account sheets” in the block « My files ».

➔ On the account sheet concerned, click on the orange bubble icon to the right end of the line.

➔A Staff Contact screen « My questions » will appear.

➔Your name, the reference and number of the reimbursement sheet will already been filled in. All you have to do is write in the « Request » zone with for instance « General question on account sheets » together with your precise question in the "Description" area. And then a final click on "Submit". Here’s an example :
➔Once done, you will receive a confirmation email, and a PMO colleague will respond promptly.

➔You can follow the status of your questions via MyRemote https://myremote.ec.europa.eu and then Staff Contact - Questions or https://webgate.ec.europa.eu/staffcontact/app/#/staff/tickets-history
A.I.A.C.E. Internationale
2/10/21

To make an appointment with your JSIS office, please email or call:

 For Bruxelles :
o PMO-RCAM-BRU-RDV@ec.europa.eu o +3222997777

 For Luxembourg :
o PMO-RCAM-LUX-RDV@ec.europa.eu o +352430136100

 For Ispra :
o PMO6-JRC-HD@ec.europa.eu o +390332789200

In order to prepare your appointment, please provide the following information in your email or telephone conversation:

1) Your pension number;
2) The reason for your request in a few words (no medical details), specifying the beneficiary;

3) The account or file number if applicable;
4) A phone number so that a PMO colleague can reach you to best prepare your appointment or to inform you in case of last minute cancelation.

* By requesting an appointment, you agree that the above-mentioned personal data will be processed to organise your meeting

Addresses of the Welcome Offices:
- Brussels: MERO - Avenue de Tervueren 41, 1040 Brussels
- Luxembourg: - DRB B2/085 - Rue Guillaume Kroll 12 1882 Luxembourg

- Ispra: at the JRC Clubhouse - Via Esperia 329, 21027 Ispra

 

Mededeling van 18 maart 2021

Bijzondere vergoeding  volgens Statuut art. 72 par. 3

Bovengenoemd artikel betreft de vergoeding van gemaakte ziektekosten als die in een periode van 12 maanden meer bedragen dan de helft van het uitgekeerde pensioen. Dit artikel is voor vele met hoge ziektekosten geconfronteerde gepensioneerden van belang.

De Helpdesk van Aice-Int heeft in het Engels en het Frans een publicatie uitgebracht met voorbeelden en een instructie hoe men de declaratie invult. Omdat het GSZV de gepensioneerden niet ambtshalve waarschuwt als in een periode van 12 maanden dit recht ontstaat, is het zaak zelf de bijzondere vergoeding aan te vragen. 

De publicatie vindt u onder

FR: https://aiace-europa.eu/formulaire/

EN: https://aiace-europa.eu/formulaire/?lang=en

Mededeling van 16 februari 2021

Uniek toegangsnummer voor de Dienst pensioenen:

Met ingang van 16 februari 2021 krijgt u een keuzemenu te horen als u met de Dienst pensioenen of overlevingspensioenen belt onder nummer +32(0)2 297 88 00 et +32(0)2 295 20 17.

Het keuzemenu luidt als volgt:

1/ Ouderdoms- of invaliditeitspensioen

2/ Werkloosheid

3/ Overlevingspensioen

4/ Rechten bij pensionering (verhuizing, reiskosten. inrichtingsvergoeding, wijziging van plaats van herkomst)

5/ Betalingen IN

6/ Betalingen OUT

7/ Toeslagen (schooltoelage, huwelijk, scheiding, inkomsten partner)

8/ Rechthebbenden van de categorie Titulaires des charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (ex-Commissaires)

9/ Secretariaat van mw Silvano.

Het telefoonnummer is voor de rubrieken 1, 3, 5, 8 en 9 te bereiken van maandag t/m vrijdag van  9u30 tot 12u30; voor de rubrieken 2, 6 en 7  op maandag, woensdag en vrijdag van  9u30 tot 12u30.

Mededeling van 21 januari 2021

Personeelszaken heeft aan alle bekende emailadressen een pdf-file gestuurd (EN en FR) over de toegang tot "My Remote": https://myremote.ec.europa.eu/ Vanuit het nieuwe verwelkomingsscherm komt u met uw EU-login gemakkelijk verder.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-